People ignore design

that ignores people.

– Frank Chimero

Quality is remembered,

long after the price is forgotten.

– Gucci

Try not. Do or do not.

There is no try.

– Yoda

De omgeving van de mens

is de medemens.

– Jules Deelder

Kwaliteit is geen act,

het is een gewoonte

– Aristoteles

Onze vondsten voor u

Nieuwsbrief

Door middel van onze nieuwsbrief inspireren en informeren wij u graag. En we zijn benieuwd naar uw reactie!

Stilte-straat

WEKELIJKSE VERWONDERING: Weer een bijzonder verkeersbord gespot. Blijkbaar is het in deze straat nogal lawaaiig.

Ons perspectief

De publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Een ruimte waar het fijn wonen, werken, reizen, recreëren en ontmoeten moet zijn. Een ruimte die gezond en duurzaam is en blijft. De omgevingskwaliteit moet dus goed zijn! Maar, hoe definieert u die omgevingskwaliteit? En wat is dan ‘goed’? Hoe kunt u de omgevingskwaliteit managen als publieke of private eigenaar van die ruimte? En hoe werkt u daarbij samen met de andere partijen die belang hebben bij de publieke ruimte? Wij geloven dat professioneel management van de omgevingskwaliteit mogelijk is. En dat is meteen onze missie: u in uw kracht zetten om zelf een goede omgevingskwaliteit te realiseren en te borgen!

Onze koers

Omgevingskwaliteit draait om het gebruik van en de gebruiker in de publieke ruimte. Professioneel management van de omgevingskwaliteit omvat vier dimensies ©:

  • Grip op gebruik! Wie zijn die gebruikers en wat zijn hun behoeften? Hoe kunt u inspelen op deze behoeften? Heeft u nagedacht over welk gebruik u wenselijk vindt en welk gebruik niet? Hoe brengt u evenwicht aan tussen ruimte voor de mens en ruimte voor natuur?
  • Grip op kwaliteit! Hoe vertaalt u alle belangen en behoeften naar uw eigen definitie voor omgevingskwaliteit? Hoe zorgt u dat er consensus komt over wat een goede kwaliteit is? Hoe meet u die kwaliteit?
  • Grip op proces! Hoe richt u een doelgericht, doelmatig en doeltreffend proces in om te sturen op omgevingskwaliteit? Welke rol pakt u daarbij? Hoe borgt u dit proces duurzaam in de eigen organisatie? Wat doet u zelf en waar laat u doelbewust los?
  • Grip op samenwerking! Welke partijen hebben belang bij de publieke ruimte? Hoe kunt u op gerichte wijze samenwerken met deze partijen? Hoe geeft u weloverwogen invulling aan bewoners- en overheidsparticipatie?

Ons aanbod

Neem gerust contact op

Karin Jansen en Gonda Neddermeijer zijn de vaste gezichten van het Instituut voor Omgevingskwaliteit. Zij adviseren, voeren onderzoek uit, maken beleid en verzorgen trainingen op het gebied van de openbare ruimte, openbaar groen, veiligheid, toezicht & handhaving, management & regie, CPTED en omgevingspsychologie. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de specifieke kennis en kunde van de medewerkers en participanten van de bedrijven uit het samenwerkingsverband.

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen
Eco Consult - Groen, Milieu & Management B.V.
Kernel Groep B.V.
Beccaria Instituut
Wij bundelen onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit, waarbij nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal staat. En dat doen wij graag samen met u!

Wij zijn te bereiken via:

Karin: +31 (0)6 - 5586 5620
karin.jansen@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Gonda: +31 (0)85 – 876 9711
gonda.neddermeijer@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Adres
Leonard Springerstraat 28
2742 MN  Waddinxveen

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wat leuk dat u interesse toont in onze website. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dan houden we u voortaan op de hoogte van ontwikkelingen.

Uw aanmelding is gelukt!