Wij evalueren

Goed kunnen evalueren en monitoren is een teken van professioneel management. Nieuw beleid is zelden echt nieuw maar komt – idealiter – tot stand op basis van evaluaties van bestaand beleid gecombineerd met nieuwe wensen of inzichten. Het Instituut voor Omgevingskwaliteit helpt u om meer te halen uit uw evaluaties en monitoringen door deze op te tillen van een eendimensionaal naar een driedimensionaal niveau. Zodat u van meten, ‘weten’ of zelfs ‘voorspellen’ kunt maken. Hoe we dat doen? Informeer naar de mogelijkheden.

Wij evalueren

Goed kunnen evalueren en monitoren is een teken van professioneel management. Nieuw beleid is zelden echt nieuw maar komt – idealiter – tot stand op basis van evaluaties van bestaand beleid gecombineerd met nieuwe wensen of inzichten. Het Instituut voor Omgevingskwaliteit helpt u om meer te halen uit uw evaluaties en monitoringen door deze op te tillen van een eendimensionaal naar een driedimensionaal niveau. Zodat u van meten, ‘weten’ of zelfs ‘voorspellen’ kunt maken. Hoe we dat doen? Informeer naar de mogelijkheden.

Arnoud Roosendaal Beleidsmedewerker van de gemeente Almelo

Het hondenbeleid in Almelo is al jaren – en in welke gemeenten is dat niet het geval – een veel besproken onderwerp. Het gemeentebestuur wilde een evaluatie van het hondenbeleid en Karin Jansen van het Instituut voor Omgevingskwaliteit heeft dit voor ons gedaan.

De grote hoeveelheid informatie (op elk denkbaar detailniveau) die wij haar hebben aangeleverd, heeft Karin grondig geanalyseerd, gestructureerd en gerubriceerd. En vervolgens aan een soort benchmark met andere voorbeelden uit den lande onderworpen. Ook heeft ze uitkomsten van meerdere informatiebronnen op elkaar gestapeld en onderling vergelijkbaar gemaakt met soms verrassende uitkomsten als gevolg.

De conclusies van de evaluatie waren soms niet mals maar wel herkenbaar. Zo bleek dat we vrij veel de negatieve kant van het hondenbezit (overlast voorkomen) benadrukten terwijl hondenbezit duidelijk ook een positieve kant heeft (hondenbezitters zijn gezonder en socialer). Het geëvalueerde beleid bleek dus vooral gericht op de gebruikersgroep ‘niet-hondenbezitters’ en in veel mindere mate op de gebruikersgroep ‘hondenbezitters’. De door Karin geboden aanbevelingen waren creatief en praktijkgericht. Helaas zijn we door een gebrek aan voldoende financiële middelen genoodzaakt om veel van het beleid bij het oude te houden. Toch was de evaluatie geen verspilde moeite en geld, want wij hebben nu in ieder geval een heleboel handvatten om het beleid stukje bij beetje om te turnen zodra zich mogelijkheden daartoe voordoen.

Neem gerust contact op

Karin Jansen en Gonda Neddermeijer zijn de vaste gezichten van het Instituut voor Omgevingskwaliteit. Zij adviseren, voeren onderzoek uit, maken beleid en verzorgen trainingen op het gebied van de openbare ruimte, openbaar groen, veiligheid, toezicht & handhaving, management & regie, CPTED en omgevingspsychologie. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de specifieke kennis en kunde van de medewerkers en participanten van de bedrijven uit het samenwerkingsverband.

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen
Eco Consult - Groen, Milieu & Management B.V.
Kernel Groep B.V.
Beccaria Instituut
Wij bundelen onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit, waarbij nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal staat. En dat doen wij graag samen met u!

Wij zijn te bereiken via:

Karin: +31 (0)6 - 5586 5620
karin.jansen@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Gonda: +31 (0)85 – 876 9711
gonda.neddermeijer@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Adres
Leonard Springerstraat 28
2742 MN  Waddinxveen

Aanmelden nieuwsbrief

Wat leuk dat u interesse toont in onze website. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dan houden we u voortaan op de hoogte van ontwikkelingen.

Uw aanmelding is gelukt!