WIJ adviseren

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is thuis in de publieke ruimte. Redeneren vanuit het standpunt van gebruiker en gebruik: dat vinden wij essentieel bij het denken – en werken aan – omgevingskwaliteit.

Wij spreken uw taal. Met onze achtergrond, achterban en verstand van zaken kunnen wij u op allerlei gebied adviseren. Adviseren betekent in ons geval niet (altijd) dat wij u het werk uit handen nemen. Adviseren is in onze optiek ook dat we u helpen met het verkrijgen van de juiste kennis en het gebruiken van het juiste instrumentarium, zodat u zelf uw uitdagingen aan kunt pakken. En soms is een tip over een interessante ‘best practice’ al voldoende; zie hiervoor ook onze vondsten.

WIJ adviseren

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is thuis in de publieke ruimte. Redeneren vanuit het standpunt van gebruiker en gebruik: dat vinden wij essentieel bij het denken – en werken aan – omgevingskwaliteit.

Wij spreken uw taal. Met onze achtergrond, achterban en verstand van zaken kunnen wij u op allerlei gebied adviseren. Adviseren betekent in ons geval niet (altijd) dat wij u het werk uit handen nemen. Adviseren is in onze optiek ook dat we u helpen met het verkrijgen van de juiste kennis en het gebruiken van het juiste instrumentarium, zodat u zelf uw uitdagingen aan kunt pakken. En soms is een tip over een interessante ‘best practice’ al voldoende; zie hiervoor ook onze vondsten.

Wim de Korte, Directeur Buha

Gonda Neddermeijer en Karin Jansen van het Instituut voor Omgevingskwaliteit hebben ons twee keer in workshop verband laten kennismaken met de dubbele regelkring, ook wel ‘big 8’ genoemd. Momenteel wordt dit model met succes gebruikt bij programmatische handhaving (het is zelfs wettelijk geborgd). Gonda en Karin hebben het managementmodel hertaald zodat het veel breder ingezet kan worden: voor het professioneel managen van de kwaliteit van de openbare ruimte tot aan het verknopen van het fysieke met het sociale domein aan toe!

Na wat oefening bleek het systeem prima te passen binnen de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie die bij ons indertijd aan het veranderen was. Het brengt een heldere koppeling aan tussen de strategische plannen van de gemeente en de uitvoeringspraktijk van de inmiddels verzelfstandigde stadsbeheerafdeling Buha.

Ik kan iedereen een workshop over de hertaalde big 8 aanraden. Onze processen verlopen nu gelijkmatiger en meer gestructureerd. Dat komt niet alleen ons ten goede maar uiteindelijk ook de bewoners van mijn gemeente Doetinchem. En laat ik niet vergeten te zeggen dat de dames hebben gezorgd voor een ongedwongen en plezierige sfeer tijdens de workshop, waarin ieder tot zijn recht kwam.

Neem gerust contact op

Karin Jansen en Gonda Neddermeijer zijn de vaste gezichten van het Instituut voor Omgevingskwaliteit. Zij adviseren, voeren onderzoek uit, maken beleid en verzorgen trainingen op het gebied van de openbare ruimte, openbaar groen, veiligheid, toezicht & handhaving, management & regie, CPTED en omgevingspsychologie. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de specifieke kennis en kunde van de medewerkers en participanten van de bedrijven uit het samenwerkingsverband.

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen
Eco Consult - Groen, Milieu & Management B.V.
Kernel Groep B.V.
Beccaria Instituut
Wij bundelen onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit, waarbij nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal staat. En dat doen wij graag samen met u!

Wij zijn te bereiken via:

Karin: +31 (0)6 - 5586 5620

karin.jansen@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Gonda: +31 (0)85 – 876 9711

gonda.neddermeijer@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Bezoekadres Postadres
Gouwestaete Postbus 357
Noordkade 64C 2740 AJ  Waddinxveen
2741 EZ  Waddinxveen  

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wat leuk dat u interesse toont in onze website. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dan houden we u voortaan op de hoogte van ontwikkelingen.

Uw aanmelding is gelukt!