Wij trainen

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit verzorgt diverse opleidingen, trainingen en masterclasses. Door het volgen van de opleidingen en trainingen ontwikkelt u in korte tijd de competenties om effectief én duurzaam invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit. Onze masterclasses zijn erop gericht om u actuele kennis en inzichten te laten opdoen op gerichte onderwerpen. Ons aanbod vindt u hieronder.

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit werkt samen met het Beccaria Instituut. Dit instituut is CRKBO geregistreerd en CEDEO-erkend, waardoor u de garantie heeft dat de opleidingen, trainingen en masterclasses van uitstekende kwaliteit en praktijkgericht zijn.

Wij zijn in staat om snel en adequaat maatwerk te leveren en in-company opleidingen en trainingen te ontwikkelen en te verzorgen. Heeft u of uw organisatie specifieke wensen, informeert u dan eens naar de mogelijkheden.

Wij trainen

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit verzorgt diverse opleidingen, trainingen en masterclasses. Door het volgen van de opleidingen en trainingen ontwikkelt u in korte tijd de competenties om effectief én duurzaam invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit. Onze masterclasses zijn erop gericht om u actuele kennis en inzichten te laten opdoen op gerichte onderwerpen. Ons aanbod vindt u hieronder.

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit werkt samen met het Beccaria Instituut. Dit instituut is CRKBO geregistreerd en CEDEO-erkend, waardoor u de garantie heeft dat de opleidingen, trainingen en masterclasses van uitstekende kwaliteit en praktijkgericht zijn.

Wij zijn in staat om snel en adequaat maatwerk te leveren en in-company opleidingen en trainingen te ontwikkelen en te verzorgen. Heeft u of uw organisatie specifieke wensen, informeert u dan eens naar de mogelijkheden.

Sociale veiligheid en CPTED
Voor iedereen die zich in het vakgebied van (sociale) veiligheid beweegt, bestaat er nu de mogelijkheid zijn of haar deskundigheid uit te breiden met het gedachtegoed van CPTED. De post-Hbo opleiding ‘CPTED niveau 1’ leert de deelnemers vanuit hun eigen positie lering te trekken uit de actuele ideeën met betrekking tot criminaliteitspreventie, -management en techniek. Tevens worden verschillende CPTED strategieën in de praktijk toegepast en/of beoordeeld met betrekking tot audit- en evaluatietrainingen. 
Praktisch Excel voor de Fysieke Leefomgeving
Professioneel management van de omgevingskwaliteit vraagt om overzicht en inzicht. Hoe is de kwaliteit nu, hoe ontwikkelt deze zich en wat zijn de prognoses voor de komende periode? Wat zijn de verwachte consequenties van nieuwe maatregelen? Wat zijn de daadwerkelijke resultaten van een uitgevoerd project.

Overzicht en inzicht heb je niet zomaar. Meten en monitoren geeft belangrijke input, maar dit is nog niet voldoende. U zult ook gegevens moeten bijhouden, grote hoeveelheden gegevens moeten analyseren en resultaten moeten rapporteren. Microsoft Excel is daarbij onmisbaar en bij uitstek een programma dat u veel werk uit handen kan nemen. Wilt u de basis van Excel onder de knie krijgen?

Authentiek regisseren

U bent werkzaam bij een gemeente en houdt zich bezig met de openbare ruimte. Een leuke en uitdagende functie! U heeft daarbij te maken met verschillende partijen met elk hun eigen belangen en verantwoordelijkheden. Hoe zorgt u voor het behalen van de juiste beleidsdoelen, zonder dat u daarbij formele macht uitoefent? Kortom, hoe houdt u de regie?

Management van de omgevingskwaliteit ©

De publieke ruimte is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is en die eigenlijk ook van iedereen is. Of in ieder geval zo zou moeten voelen. De omgevingskwaliteit moet dus goed zijn. En blijven. Maar hoe definieert u die omgevingskwaliteit? En hoe weet u wat ‘goed’ is? Hoe kunt u – als publieke of private eigenaar van de publieke ruimte – de omgevingskwaliteit managen? Hoe kunt u sturen op de beleving van de gebruiker? En hoe werkt u samen met andere partijen die belang hebben bij de publieke ruimte of die ook eigenaar zijn van een deel hiervan?

Professioneel management van de omgevingskwaliteit is complex maar haalbaar. Het is onze missie om u in uw kracht te zetten om zelf een goede omgevingskwaliteit te realiseren èn te borgen. U zet daarmee tevens essentiële stappen in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Neem gerust contact op

Karin Jansen en Gonda Neddermeijer zijn de vaste gezichten van het Instituut voor Omgevingskwaliteit. Zij adviseren, voeren onderzoek uit, maken beleid en verzorgen trainingen op het gebied van de openbare ruimte, openbaar groen, veiligheid, toezicht & handhaving, management & regie, CPTED en omgevingspsychologie. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de specifieke kennis en kunde van de medewerkers en participanten van de bedrijven uit het samenwerkingsverband.

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen
Eco Consult - Groen, Milieu & Management B.V.
Kernel Groep B.V.
Beccaria Instituut
Wij bundelen onze krachten om invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit, waarbij nadrukkelijk het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal staat. En dat doen wij graag samen met u!

Wij zijn te bereiken via:

Karin: +31 (0)6 - 5586 5620
karin.jansen@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Gonda: +31 (0)85 – 876 9711
gonda.neddermeijer@instituutvooromgevingskwaliteit.nl

Adres
Leonard Springerstraat 28
2742 MN  Waddinxveen

Aanmelden nieuwsbrief

Wat leuk dat u interesse toont in onze website. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dan houden we u voortaan op de hoogte van ontwikkelingen.

Uw aanmelding is gelukt!