Congres Publieke Ruimte

Sturen op omgevingskwaliteit; beleef het zelf!

Op 13 maart jl. stonden wij met een informatiestand en gaven wij een ‘praktijktafel’ op het congres van Infopunt Publieke Ruimte. Het congres vond plaats te Gent en er waren ruim 600 deelnemers.

Het is een uitdaging om grip op omgevingskwaliteit te krijgen: zoveel mensen, zoveel meningen. In de praktijktafel hebben wij de deelnemers laten ervaren dat er toch een integrale en gedragen aanpak mogelijk is.

We presenteerde een gefingeerde casus, waarin een modelvliegclub zich wilde vestigen in een park in Gent. De vraag die vervolgens opkomt, is wat een dergelijk initiatief doet met de omgevingskwaliteit. En, wat die omgevingskwaliteit in dit geval is… We lieten daarvoor de 40 deelnemers in de huid kruipen van één van onderstaande partijen, elk met eigen belangen:

  • initiatiefnemer (modelvliegclub)
  • beleidsambtenaar of landschapsontwerper (gemeente)
  • geëngageerde burger (omwonende van het park)
  • zakelijke ondernemer (exploitant nabijgelegen congrescentrum)
  • handhaver (politie)

In de vorm van een snelkookpansessie kozen de partijen ieder uit een set ‘omgevingskwaliteitskaarten’ een top 5 van kwaliteitswaarden en presenteerden deze aan elkaar in een pitch van 1 minuut. Ondanks de verschillen tussen de partijen bleek er ook over een aantal zaken hetzelfde gedacht te worden.

Eye opener was dat het bevoegd gezag met een “ja, mits – houding” verder lijkt te komen dan met een “nee, tenzij – houding”. Opgemerkt werd ook dat het kan helpen om – naast ontwerpers, beheerders, handhavers, bewoners en ondernemers – een omgevingspsycholoog en/of gedragskundige aan tafel te hebben. Deze is in staat om al in een vroeg stadium gebruikerswensen te objectiveren van een persoonlijk belang naar een algemeen belang.

Wilt u ook eens zo’n sessie doen? Met collega’s onderling, met bewoners of met uw bestuur? Neem dan contact met ons op.

Een sfeerimpressie van het congres vindt u hier.

0 reacties

Aanmelden nieuwsbrief

Wat leuk dat u interesse toont in onze website. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dan houden we u voortaan op de hoogte van ontwikkelingen.

Uw aanmelding is gelukt!